Информация за процедура 02-04005-2015-001

Възложител "Пътнически превози" ЕООД Сливен
Уникален номер в регистъра на АОП 667246
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на "Пътнически превози" ЕООД Сливен
Дата на публикуване в профила на купувача 18.05.2015
Идентификационен номер на възложителя 02-04005-2015-001
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 17.06.2015г. 16:30ч.
Публично отваряне на офертите 18.06.2015г. 11:00ч.
Мястото на отваряне административната сграда на "Пътнически превози" ЕООД Сливен

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Решение  18.05.2015 
2. ГФО 2014  18.05.2015 
3. Проект на Договор  18.05.2015 
4. Образци  18.05.2015 
5. Документация  18.05.2015 
6. Решения на ОС Сливен  18.05.2015 
7. Обявление  18.05.2015 
8. СЪОБЩЕНИЕ КОМИСИЯ  23.06.2015 
9. ЗАПОВЕД КЛАСИРАНЕ  10.07.2015 
10. Протокол3  10.07.2015 
11. Протокол2  10.07.2015 
12. Протокол1  10.07.2015 
13. Договор  17.08.2015 
14. Справка изплатени суми  11.11.2015 
15. Справка изплатени суми1  19.01.2016 
16. Справка изплатени суми2  30.03.2016 
17. Справка изплатени суми3  17.05.2016 
18. Справка изплатени суми4  03.06.2016