Обществени поръчки преди 01.10.2014 г.

Документация за обществена поръчка (публ. 05.08.2014)

Описание: Избор на финансова институция, която да предостави дългосрочен кредит в размер на 750 000 лева на "Пътнически превози" ЕООД Сливен при спазване на условията на Решение №1323/26.06.2014 г. на Общински съвет – Сливен и съгласно настоящите условия на Възложителя.

Решение      Обявление      Документация      Образци      Проект на договор      Разяснение
    Решение за прекратяване       

Документация за обществена поръчка (публ. 20.05.2014)

Покана      Документация      Заповед      Образци на оферта и проект на договор     

Документация за обществена поръчка (публ. 06.01.2014)

Покана      Документация      Заповед      Образци на оферта      

Документация за обществена поръчка (публ. 26.11.2013)

Публична покана      Документация      Заповед      Образци на оферти и проект на договор