Цени на месечни абонаментни карти
за междуселищни линии

 От Сливен до

Редовни

Ученически

Пенсионерски

Тополчане

51.00лв.

9.00лв.

41.00лв.

Сотиря

51.00лв.

9.00лв.

41.00лв.

Крушаре

79.00лв.

9.00лв

63.00лв.

Гергевец

59.00лв.

9.00лв.

47.00лв.

Самуилово

51.00лв.

9.00лв.

41.00лв.

Чинтулово

51.00лв.

9.00лв.

41.00лв.

Мин.бани

47.00лв

9.00лв.

38.00лв.

Мечкарево

67.30лв.

9.00лв.

54.00лв.

Крушка

31.00лв.

9.00лв.

25.00лв.

Люпилня

31.00лв.

9.00лв.

25.00лв.

Блатец

98.00лв.

22.00лв.

83.00лв.

Г.Чочовен

110.80лв.

22.00лв

98.00лв.

Глушник

71.00лв.

9.00лв.

63.00лв.

Гавраилово

83.00лв.

22.00лв.

71.00лв.

Глуфишево

88.00лв.

22.00лв.

75.20лв.

Г. Александрово

126.80лв.

22.00лв.

110.80лв.

Драгоданово

102.00лв.

22.00лв.

88.00лв.

Ж. войвода

110.80лв.

22.00лв.

98.00лв.

Зл.войвода

79.00лв.

22.00лв.

71.00лв.

Камен

79.00лв.

22.00лв.

71.00лв.

Калояново

55.40лв.

9.00лв.

50.00лв.

М.Чочовен

67.30лв.

9.00лв.

59.40лв.

Николаево

88.00лв.

22.00лв.

75.20лв.

Панаретовци

67.30лв.

9.00лв.

59.40лв.

Селиминово

98.00лв.

22.00лв.

83.00лв.

Трапоклово

110.80лв.

22.00лв

98.00лв.

Чокоба

110.80лв.

22.00лв.

98.00лв.

Кермен

 91.00лв.

22.00лв.

 81.00лв.

Дъбака

38.00лв.

9.00лв.

28.00лв.

Речица- Мин.бани

31.00лв.

9.00лв.

25.00лв.