Цени на месечни абонаментни карти за междуселищни линии

в сила от 01.05.2022г.

 От Сливен до

Редовни

Ученически

Пенсионерски

Тополчане

64.00лв.

18.00лв.

51.00лв. 

Сотиря

64.00лв.

18.00лв.

51.00лв.

Крушаре

99.00лв.

18.00лв.

79.00лв.

Гергевец

74.00лв.

18.00лв.

59.00лв.

Самуилово

64.00лв.

18.00лв.

51.00лв.

Чинтулово

64.00лв.

18.00лв.

51.00лв.

Мин.бани

59.00лв

18.00лв.

48.00лв.

Мечкарево

84.00лв.

18.00лв.

74.00лв.

Крушка

41.00лв.

18.00лв.

31.00лв.

Биково

178.00лв.

18.00лв.

158.00лв.

Блатец

123.00лв.

18.00лв.

104.00лв.

Бинкос

149.00лв.

18.00лв.

132.00лв.

Бозаджии 178.00лв.     18.00лв.     132.00лв.
Бяла 124.00лв.     18.00лв.       110.00лв.

Г.Чочовен

139.00лв.

18.00лв

123.00лв.

Глушник

89.00лв.

18.00лв.

79.00лв.

Гавраилово

104.00лв.

18.00лв.

89.00лв.

Глуфишево

110.00лв.

18.00лв.

94.00лв.

Г. Александрово

159.00лв.

18.00лв.

139.00лв.

Драгоданово

128.00лв.

18.00лв.

110.00лв.

Ж. войвода

139.00лв.

18.00лв.

123.00лв.

Зл.войвода

99.00лв.

18.00лв.

89.00лв.

Камен

99.00лв.

18.00лв.

89.00лв.

Калояново

71.00лв.

18.00лв.

63.00лв.

М.Чочовен

84.00лв.

18.00лв.

74.00лв.

Младово

124.00лв.

18.00лв.

110.00лв.

Николаево

110.00лв.

18.00лв.

94.00лв.

Панаретовци

84.00лв.

18.00лв.

74.00лв.

Селиминово

123.00лв.

18.00лв.

104.00лв.

Трапоклово

139.00лв.

18.00лв

123.00лв.

Чокоба

139.00лв.

18.00лв.

123.00лв.

Кермен

 142.00лв.

   18.00лв.

     128.00лв.

Ковачите

104.00лв.

18.00лв.

 89.00лв.

Коньово

149.00лв.

18.00лв.

     132.00лв.

Скобелево

 162.00лв.

18.00лв.

145.00лв.

Старо село

 124.00лв.

18.00лв.

110.00лв.

Струпец

 149.00лв.

18.00лв.

123.00лв.