Обща информация

 

Възложител "Пътнически превози" ЕООД – Сливен
ЕИК 202311429
ИН по ДДС BG 202311429
Адрес Сливен, бул."Стефан Караджа" 3
Тел./факс 044 625334
Email pprevozi@gmail.com
Банкова сметка BG15FINV915010BGN04JJ9
БИК  FINVBGSF
Банка ПИБ АД СЛИВЕН