ОТ 01.06.2020 г. РАЗПИСАНИЯТА В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ В СЛЕДНИТЕ ЧАСОВЕ:      

                       

 

В ДЕЛНИЧНИ ДНИ:

 

- ЛИНИЯ №3 ОТ „ДЮЛЕВА РЕКА” : 5:30; 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 8:00; 15:10; 16:05; 16:45;

                               ОТ „ТРОЛ.ДЕПО”: 5:55; 6:25; 6:55; 7:25; 7:55; 8:25; 15:35; 16:30; 17:10;

 

 

- ЛИНИЯ №4 ОТ КВ.”К.ФИЧЕТО”: 6:05; 6:25; 7:00; 7:30; 8:10; 9:10;10:10; 11:10; 12:10; 13:10;14:10; 15:10; 16:00; 16:20; 16:40;17:40;

                             ОТ „ТРОЛ.ДЕПО”: 6:25; 6:50; 7:25; 7:55; 8:35; 9:35;10:35; 11:35; 12:35; 13:35; 14:35; 15:35; 16:25; 16:40; 17:05; 18:10;

 

 

-ЛИНИЯ №5  ОТ „”ТАНЬО ВОЙВОДА”: 5:00; 5:30; 5:45; 6:00; 6:45; 7:00; 7:10; 7:30; 8:00; 8:30; 9:00; 9:30;10:00; 10:30; 11:00; 11:30;12:00; 12:30; 13:00; 14:00; 14:30; 15:00; 16:00;16:35; 17:05; 17:30; 18:00; 18:40; 19:15; 19:30; 21:00;

                       ОТ КВ.”РЕЧИЦА”: 5:30; 6:00; 6:15; 6:45; 7:15; 7:40; 7:45; 8:15; 8:45; 9:15; 9:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15;12:45; 13:15; 13:45; 14:45; 15:15; 15:45; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 20:15; 21:20; 

 

 

-ЛИНИЯ №7 ОТ „КОМУНА”: 6:00; 6:30; 7:00; 7:30; 8:00; 8:30; 9:00;9:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30;13:00;13:30;14:00;14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00;19:00; 20:00;

                     ОТ „”ТАНЬО ВОЙВОДА”: 6:15; 6:45; 7:15; 7:45; 8:15; 8:45; 9:15; 9:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15:13:45;  14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45;17:15; 17:45; 18:15; 19:15; 20:15;

 

 

 - ЛИНИЯ №8  НЯМА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВА

 

  - ЛИНИЯ №11 ОТ „МЕРКАНТО”:6:50; 7:10; 7:30; 7:50; 8:10; 8:30; 8:50; 9:10; 9:30; 9:50; 10:10; 10:30; 10:50; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:40; 13:10; 13:40; 14:10; 14:40; 15:10; 15:40; 16:10; 16:30; 16:50; 17:10; 17:30; 17:50; 18:20;

                              ОТ „ДКЦ-2”: 7:05; 7:25; 7:45; 8:05; 8:25; 8:45; 9:05; 9:25; 9:45; 10:05; 10:25; 10:45; 11:05; 11:25; 11:45; 12:05; 12:25; 13:55; 13:25; 13:55; 14:25; 14:55; 15:25; 15:55; 16:25; 16:45; 17:05; 17:25; 17:45; 18:05; 18:35;

 

-ЛИНИЯ №14 ОТ „”ТАНЬО ВОЙВОДА”: 5:20; 6:00; 7:00; 8:00; 9:00; 10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 17:05; 18:00; 19:30; 21:00; 22:20;

                        ОТ КВ.”ДЕБЕЛАТА КУРИЯ”:5:30; 6:30; 7:30; 8:30; 9:30; 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 17:30; 18:30; 20:00;21:30;

 

-ЛИНИЯ №116 ОТ „ДЮЛЕВА РЕКА”:6:00; 6:15; 6:30; 6:55; 7:10; 7:20; 7:35; 7:50; 8:05; 8:20; 8:35; 8:45; 8:55; 9:05; 9:15; 9:25; 9:35; 9:45; 9:55; 10:05;10:15; 10:25; 10:35; 10:45; 10:55; 11:05; 11:15; 11:25; 11:35; 11:45; 11:55; 12:05; 12:20; 12:35; 12:50; 13:05; 13:20; 13:35; 13:50;14:05; 14:20; 14:35; 14:50; 15:05; 15:20; 15:35; 15:50; 16:05; 16:20; 16735; 16:55; 17:15; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30;

                          ОТ „ДКЦ-2”:6:15; 6:30; 6:45; 7:10; 7:35; 7:50; 8:05; 8:20; 8:35; 8:50; 9:05; 9:15; 9:25; 9:35; 9:45; 9:55; 10:05; 10:15; 10:25; 10:25; 10:35; 10:45; 10:55; 11:05; 11:15; 11:25; 11:35; 11:45;11:55; 12:05;12:20; 12:35; 12:50; 13:05; 13:20; 13:35; 14:05;14:20; 14:35; 14:50; 15:05; 15:20; 15:35; 15:50; 16:05; 16:20; 16:35; 16:50; 17:15; 17:30; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 20:45;

 

-  ЛИНИЯ №201  ОТ „ДЮЛЕВА РЕКА”: 4:20; 5:20; 5:50; 6:08; 6:28; 6:50; 7:08; 7:28; 7:48; 8:08; 8:28; 8:48; 9:08; 9:28;9:48;10:08;10:28; 10:48; 11:08;11:28; 11:48; 12:08;12:28; 12:48; 13:08; 13:28; 13:48; 14:08; 14:28; 14:48; 15:08; 15:28; 15:48; 16:08; 16:20; 16:53; 17:08; 17:38; 17:53; 18:08; 18:38; 19:08; 19:38; 20:08; 20:30 ; 21:00; 21:30;

                                     ОТ ЗАЛА”АСЕНОВЕЦ”: 4:45; 5:45; 6:15; 6:30; 6:50; 7:10; 7:30; 7:50; 8:10; 8:30; 8:50; 9:10; 9:30; 9:50; 10:10; 10:30; 10:50;11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 17:20; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00;20:30; 20:55;21:25; 21:55;

 

   

В ПРАЗНИЧНИ ДНИ :

 

 - ЛИНИЯ №11 само в събота

                    от „Мерканто”  : 8:00; 8:30; 9:00; 9:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00;13:30; 14:00;

                   От  „ДКЦ-2” : 8:15; 8:45; 9:15; 9:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15;

 

 

 -ЛИНИЯ №116 от 6:20ч. до 20:30ч. ще се изпълнява с интервал от 30 мин.

                    ОТ „ДЮЛЕВА РЕКА”: 6:20; 6:50; 7:20; 7:50; 8:20; 8:50; 9:20; 9:50; 10:20; 10:50; 11:20; 11:50; 12:20; 12:50; 13:20; 13:50;14:20; 14:50; 15:20; 15:50; 16:20; 16:50; 17:20; 17:50; 18:20; 18:50; 19:20; 19:50; 20:10; 20:30;

                    ОТ „ДКЦ-2: 6:35;7:05; 7:35; 8:05; 8:35; 9:05; 9:35; 10:05; 10:35; 11:05; 11:35; 12:05; 12:35; 13:05; 13:35;14:05; 14:35;15:05; 15:45; 16:05; 16:35; 17:05; 17:35; 18:05; 18:35; 19:05; 19:35; 20:05; 20:25; 20:45;

 

 

  - ЛИНИЯ №201 ОТ 4:20ч. ДО  13:00ч. ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА С ИНТЕРВАЛ ОТ 20 МИН.

                            ОТ 13:00ч. ДО 21:30ч. ЩЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВА С ИНТЕРВАЛ ОТ 30МИН.

 

                    От „ДЮЛЕВА РЕКА” : 4:20; 5:25; 5:50; 6:10; 6:30; 6:50; 7:10; 7:30; 7:50; 8:10; 8:30; 8:50; 9:10; 9:30; 9:50; 10:10; 10:30;10:50; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30;

                   ОТ ЗАЛА „АСЕНОВЕЦ”: 5:05; 5:50; 6:15; 6:35; 6:55; 7:15; 7:35; 7:55; 8:15; 8:35; 8:55; 9:15; 9:35; 9:55; 10:15; 10:35; 10:55; 11:15; 11:35; 11:55; 12:15; 12:35; 12:55; 13:15; 13:55; 14:25;14:55; 15:25; 15:55; 16:25; 16:55; 17:25; 17:55; 18:25; 18:55; 19:25; 19:55; 20:25; 20:55; 21:25; 21:55;

 

 

- ЛИНИЯ №7  - ОТ 7:00ч. ДО 19:00ч. ще се изпълнява с интервал от 30 мин.

                     ОТ „КОМУНА”:  7:00; 7:30; 8:00; 8:30; 9:00;9:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30;13:00;13:30;14:00;14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00;19:00;

 

                    ОТ „”ТАНЬО ВОЙВОДА”:  7:15; 7:45; 8:15; 8:45; 9:15; 9:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15:13:45;  14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45;17:15; 17:45; 18:15; 19:15;

 

 

-ЛИНИЯ №14  

                   ОТ „”ТАНЬО ВОЙВОДА”:  6:00; 8:00; 10:00; 12:00; 14:00; 16:00; 17:05;  19:00; 19:30; 20:30

                  ОТ КВ.”ДЕБЕЛАТА КУРИЯ”: 6:30; 8:30; 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 17:30; 19:30; 20:00;

 

 

 

 -ЛИНИЯ №5 

                  ОТ „”ТАНЬО ВОЙВОДА”: 5:10; 6:00; 7:00; 8:00; 9:00;10:00; 11:00;12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:05; 18:00;  19:00; 20:00; 21:00;

                  ОТ КВ.”РЕЧИЦА”: 5:30; 6:45; 7:45; 8:45; 9:45; 10:45; 11:45; 12:45; 13:45; 14:45; 15:45; 16:45; 17:45; 18:45; 19:45; 20:45; 21:20; 

 

 

 

РАЗПИСАНИЯТА ПО ЛИНИИ С НОМЕРА 2, 9, 12, 15, 18, 22, 24 СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ  БЕЗ ПРОМЯНА!
 

 

Разписание градски линии

 

1. Автобусни линии

Линия 2  - Диспечерски пункт "Дюлева река"-  фирма "Кварц"

Линия 4 -  кв. "К.Фичето" - Център - Тролейбусно депо

Линия 5 - Център - кв."Речица''

Линия 8 - ЖПГ - Текстилен техникум

Линия 11 - кв.Дружба''Мерканто''

Линия 12 - Център - м.Моллова гора

Линия 14 - Център - кв."Дебела курия''

Линия 15 - Център - м.Селището

Линия 116 - Диспечерски пункт "Дюлева река"- Център

Линия 22 - Диспечерски пункт "Дюлева река"- Товарни превози

Линия 24 - Център - Гробищен парк 

Линия 9 - Център -  фирма ''Миролио''

2. Тролейбусни линии

Линия 3 - Диспечерски пункт "Дюлева река" - Тролейбусно депо

Линия 7 - Подстанция"Комуна"- Център

Линия 18 - Диспечерски пункт "Дюлева река" - Тролейбусно депо

Линия 201 - Диспечерски пункт "Дюлева река"- Център

 

Линия 2

 

 

 

 

 Линия 2

Маршрут

 Дисп. пункт "Дюлева река"- бул."П.Хитов"- ул."Г.С.Раковски"-  ул. „Алеко Богориди“ – ул. „Антим I“ – ул. „Михаил Колони“ - бул."Ген.Скобелев"- бул."Ст. Караджа"- бул."Банско шосе"- бул."Ген.Р.Димитров"- бул."Ст.Караджа" -  фирма "Кварц"/1/ -  бензиностанция "Астратранс" АД/2/ и обратно

Спирки

 Дюлева река; Дом стари хора; Ново село; Бензиностанция; Единство; мост Република; пл."Бузлуджа"; РДВР; Център; мост "Възраждане"; Пътнически превози; ПГЕЕ"М.Кюри";  Подлез; Товарна гара; Миролио; Кварц/1/;бензиностанция "Астратранс" АД/2/

 час на тръгване

ежедневно /1/

 делнично /1/ делнично /2/ 

от Дюлева река

04:10   12:40  21:10 05:20  06:00  06:40  07:04  07:40   08:10  11:50  12:20  
06:20  07:20   07:52   08:25   16:05 16:40

от Кварц/1/

05:10   13:10  22:10
05:40  06:20  07:00  07:24  08:00   08:30  12:10  12:40 
 

от бензиностанция "Астратранс" АД/2/

    06:45  07:45  08:17  08:50  16:45  17:10

 

 

 Линия 3

Маршрут

 ДП"Дюлева река"- бул."П.Хитов"- бул."Ст.Стамболов"- бул."Бургаско шосе"- бул."Братя Миладинови" - бул."Банско шосе"- бул."Ген.Р.Димитров"- бул."Цар Симеон" - тролейбусно депо и обратно

Спирки

 Дюлева река; Дом стари хора; Сини камъни; Българка; Дружба; Младост; Военен стадион; Ст.Заимов; Колодрум; Розова градина; БИЛА; Пътнически превози; ПГЕЕ"М.Кюри";Подлез; Товарна гара; Миролио; Кварц; Тролейбусно депо

 час на тръгване

делнични дни

от Дюлева река

05:30  06:00  06:30  06:45  07:00  07:15  07:30  07:45 08:00  12:42  15:05  16:05  16:40

От тролейбусно депо през ЖПГ

05:55  06:25  06:55  07:10  07:30  07:45  08:00  08:15 08:25

От тролейбусно депо по Банско шосе

                                                                                                    13:15  15:35  16:35  17:10

 

 

 Линия 4

Маршрут

 кв.”Кольо Фичето”- ул.”Д. Димитров”- ул.”Г. С. Раковски”- ул.”Мак Гахан”- ул.”Великокняжевска” – бул.”Генерал Скобелев”- бул.”Стефан Караджа”-бул.”Цар Симеон”- ул.”Родопи”- ул.”Есперанто”- ул.”Светлина”- бул.”Цар Симеон” и обратно по бул.”Цар Симеон”

Спирки

 кв.“Кольо Фичето”- ул.”Поп Харитон”- мост “Република”- пл.”Бузлуджа”- МВР – Център- мост”Възраждане”- ф-ма “Изкуство”- “Груп Такси”- ф-ма”Светлина”- “Деметра” АД - “Фрукто” АД- “Сортови семена”- Осветителни тела - ИММ- тролейбусно депо

 час на тръгване

делнични дни

 От кв."К.Фичето"

 

06:05 06:25 06:45 07:00 07:15 07:30 07:50 08:10 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:35 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:00 16:20 16:40 17:40

 От тролейбусно депо

 

06:25 06:50 07:10 07:25 07:40 07:55 08:15 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:45 13:00 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:00 16:25 16:40 17:05 18:10
   Забележка:Надебелените часове са с влизане в източна промишлена зона

 

 

 Линия 5

Маршрут

Център -бул.”Стефан Караджа”-бул."Банско шосе"- пътII 66- ул."Т.Асенов''-ул."Св.св.Иван Рилски" и обратно

Спирки

Център- мост “Възраждане”- “Пътнически превози” ЕООД- фирма”ИСТО”- “Светлина” АД- КАТ- Автосервиз- Строителни войски – ЗММ- “Динамо”- Бензиностанция “ШЕЛ”- кв.”Речица”- “Речица- център”- ПП “Успех

 час на тръгване

делнични дни

празнични дни

 от Център

04:30 05:00 05:30  07:10 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30  15:00 16:00 18:00 19:30 21:00 22:20  05:10  06:00 10:00 14:00 15:00 18:00 21:00

 от кв."Речица"

05:00 05:30 06:00  07:40 08:15 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15  15:45 16:45 18:45 20:15 21:45 22:40  05:30  06:45 10:45 14:45 15:45 18:45 21:15

 

 

 Линия 7

Маршрут

 Подстанция"Комуна"- ул."Янко Сакъзов"- бул."Бургаско шосе"- бул."Братя Миладинови" - бул."Ст.Караджа"- бул."Шести септември"-пл."Таньо войвода" и обратно

Спирки

Подстанция"Комуна"; ж.бл.39; СОУ"К.Константинов"; ж.бл.36; Военен стадион; Ст.Заимов; Колодрум; Розова градина;кръстовище БИЛЛА; мост Възраждане; Център; пл."Таньо войвода" и обратно

 час на тръгване

делнични дни

празнични дни

 от подстанция "Комуна"

 

05:42 06:02 06:22 06:42 07:02 07:22 07:42 08:02 08:22 08:42 09:02 09:22 09:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42 18:02 18:22 18:42 19:02 19:22 19:42 20:02 20:22 20:42 21:02 21:22 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:30 21:00 21:30 

 от пл.''Таньо войвода''

06:05 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 19:25 19:45 20:05 20:25 20:45 21:05 21:25 21:45 06:16 06:36 06:56 07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56 09:16 09:36 09:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56 18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:56 20:16 20:36 21:16 21:56

 

 Линия 8

Маршрут

 ЖПГ - бул."Бургаско шосе" - бул."Ст.Стамболов" -бул."П.Хитов" - ул."Е.Багряна" - Текстилен техникум

Спирки

 

 час на тръгване

делнични дни

празнични дни

 от ЖПГ

 07:15

 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Линия 11

Маршрут

 Мерканто/кв.''Дружба''/ - бул."Ст.Стамболов" - бул."Георги Данчев"бул."Братя Миладинови" - ул.''ЦарСимеон''и обратно  по  бул."Ст.Караджа"

Спирки

  

 час на тръгване

делнично

предпразнично

от ''Мерканто'' /кв.Дружба/

06:50 07:00 07:15 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15  18:30
08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00

 

 

 

 

 

 Линия 12

Маршрут   ул.”Цар Симеон” - ул.”Ген. Скобелев” – ул.”Великокняжевска” – ул.”Г.С.Раковски” – бул.”Панайот Хитов” – бул.”Ичеренско шосе” – път III 488 - Моллова гора и обратно.
Спирки Център - зала”Сливен” – пл.”Бузлуджа” – ТПК”Съединение” – бензиностанция РомПетрол – „Ново село” – „Сини камъни” – Дом стари хора – Дюлева река – разклон Лифт – „Андреева чешма” – „Сухата чешма” – „Дълбоки дол” – разклон с.Сотиря – „Ореха” – междинна – Моллова гора
 час на тръгване

делнични дни

празнични дни

 от Център 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30
06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 
 от Моллова гора 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

 

 

 Линия 14

Маршрут  Център - бул.”Цар Симеон”- бул.”Бр. Миладинови”- бул.”Бургаско шосе”- кв.”Дебела курия” и обратно.
Спирки  Център- бул.”Бр. Миладинови” - “Орле” - “Колодрум”- ”Ст. Заимов”- Военен стадион - кръстовище бул.”Бургаско шосе”- ул.”Янко Сакъзов”- Държавен резерв- Гробищен парк - Бензиностанция “Рамануша”- разклон кв.”Дебелата курия”- Военно поделение - кв.” Дебелата курия”
 час на тръгване

делнични дни

празнични дни

 от Център 05:15  06:00 07:00  08:00 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00  16:00  17:05  18:00  19:00 19:30 21:00 06:00  08:00  10:00  12:00  14:00  16:00  17:00  19:00 20:30 
 от кв."Д.курия" 04:00  05:45 06:30  07:30  08:30  09:30 10:30  12:30  13:30 14:30 15:30  16:30  17:30  18:30 19:30  20:00 06:30  08:30   10:30   12:30   14:30  16:30   17:30  19:30 21:00
 Забележка:Надебелените часове са с влизане в паркинга на гробищен парк.  

 

 

 Линия 15

Маршрут  Център - бул.”Цар Симеон”- ул.”Ген. Скобелев” – ул.”Великокняжевска” – ул.”Г.С.Раковски” ул.”Елисавета Багряна” – Селището и обратно.
Спирки  Център - ж.бл.”Ручей” – пл.”Стоил войвода” – Селището
 час на тръгване

делнични дни

празнични дни

от Център
 08:00  10:00  12:00  14:00  18:00
08:00  14:00  18:00
от м.Селището  08:15  10:15  12:15  14:15  18:15 08:15  14:15  18:15

 

 

 Линия 116

Маршрут                          

  ДП"Дюлева река"- бул."П.Хитов"- бул."Ст.Стамболов"- бул."Георги Данчев"- бул."Братя Миладинови" - бул."Цар Симеон"  и обратно по  бул."Ст.Караджа"

Спирки

 Дюлева река; Дом стари хора; Сини камъни; Българка; Атракционна площадка; с-н''Хаджи Димитър''; СОУ''Д.Рохов'';  Розова градина; БИЛА; Център

 час на тръгване

делнични дни          

празнични дни  

от Дюлева река

06:00 06:15 06:30 06:40 06:50 07:00 07:10 07:20 07:30 07:40 07:50 08:00 08:10 08:20 08:30 08:40 08:50 09:00 09:10 09:20 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 11:40 11:50 12:00 12:10 12:20 12:30 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 13:50 14:00 14:10 14:20 14:30 14:40 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 15:50 16:00 16:10 16:20 16:30 16:40 16:50 16:55 17:10 17:20 17:30 17:40 17:50 18:00 18:10 18:20 18:30 18:40 18:50 19:00 19:15 19:30 19:45 20:00 20:40 21:20 22:00 06:20 07:00 07:15 07:30 08:00 08:15 08:30 09:00 09:15 09:30 10:00 10:15 10:30 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 15:00 15:15 15:30 16:00 16:15 16:30 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 19:00 19:15 19:30 20:00 20:15 20:30

от Център/ДКЦ2/

06:15 06:30 06:45 06:55 07:05 07:15 07:25 07:35 07:45 07:55 08:05 08:15 08:25 08:35 08:45 08:55 09:05 09:15 09:25 09:35 09:45 09:55 10:05 10:15 10:25 10:35 10:45 10:55 11:05 11:15 11:25 11:35 11:45 11:55 12:05 12:15 12:25 12:35 12:45 12:55 13:05 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 14:15 14:25 14:35 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:55 16:05 16:15 16:25 16:35 16:45 16:55 17:05 17:15 17:25 17:35 17:45 17:55 18:05 18:15 18:25 18:35 18:45 18:55 19:05 19:15 19:35 19:45 20:00 20:15 20:55 21:35 22:20 06:35 07:15 07:30 07:45 08:15 08:30 08:45 09:15 09:30 09:45 10:15 10:30 10:45 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:15 15:30 15:45 16:15 16:30 16:45 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:15 19:30 19:45 20:15 20:30 20:45
   Забележка:Надебелените часове са удължени до зала Асеновец

 

Линия 18

Маршрут

  ДП"Дюлева река"- бул."П.Хитов"- бул."Ст.Стамболов"- бул."Бургаско шосе"- ул."Илинденско въстание" - бул."Цар Симеон" - тролейбусно депо и обратно

Спирки

 

 час на тръгване

делнични дни

от Дюлева река

 07:00  07:30  16:15  17:00  

от Тролейбусно депо

07:20  07:45  16:40  17:20 

 

Линия 22

Маршрут

 ДП"Дюлева река"- бул."П.Хитов"- бул."Ст.Стамболов"- бул."Бургаско шосе"- ул."Илинденско въстание" - бул."Ст.Караджа" --фирма "Кварц"/1/ - ул."Идустриална"- ул.''Самуиловско шосе''- бензиностанция "Астратранс" АД/2/   и обратно

Спирки

 Дюлева река – Дом стари хора – „Сини камъни” - „Българка” - ”Дружба” – „Младост” - „Военен стадион” - ”Ст. Заимов”- ЖПГара-бл.№11-товарна гара-Миролио-фирма "Кварц"/1/

Терснаб-ветеринарна лечебница- бензиностанция "Астратранс" АД/2/

 час на тръгване

ежедневно /1/

делнични дни /2/

от Дюлева река

 

 04:10  07:50  12:50  21:10  06:45  07:20  16:10  16:55 

 от Кварц/1/

 

  05:10  08:10  13:10  22:10  

от бензиностанция "Астратранс"АД/2/ 

  07:05  07:40  16:40  17:15

 

 

 

 Линия 24

Маршрут

ул.”Ген. Скобелев” – ул.”Великокняжевска” – ул.”Г.С.Раковски” – бул.”Панайот Хитов” – бул.”Стефан Стамболов” – бул.”Бургаско шосе” – Гробищен парк и обратно.

Спирки

Център - ж.бл.”Ручей” – пл.”Стоил войвода” – мост”Република” – ТПК”Съединение” – бензиностанция РомПетрол – „Ново село” – „Сини камъни” – „Българка” – „Дружба” – „Младост” – Военен стадион – бензиностанция Крел – Държавен резерв – Гробищен парк

 час на тръгване

делнични дни

празнични дни

от Център

 - 7:20 8:20 9:20 10:20 11:20

от Гробищен парк

 - 7:50 8:50 9:50 10:50 11:50

 

 

 

 Линия 201

Маршрут

 Диспечерски пункт "Дюлева река"- бул."П.Хитов"- бул."Ст.Стамболов"- бул."Бургаско шосе"- ул."Илинденско въстание" - бул."Хаджи Димитър" - бул."Братя Миладинови" - бул."Ст.Караджа"- бул."Шести септември"-зала "Асеновец" и обратно

Спирки

Дюлева река – Дом стари хора – „Сини камъни” - „Българка” - ”Дружба” – „Младост” - „Военен стадион” - ”Ст. Заимов”- ЖПГара – подлез – „Държавен архив” – Автогара - кръстовище Била – мост Възраждане - Център/ДКЦ2/ – пл.”Таньо войвода” – зала“Асеновец

 час на тръгване

           делнично 

предпразнично

празнично 

от Дюлева река

05:20 05:50 06:08 06:23 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:20 16:33 16:43 16:53 17:03 17:13 17:23 17:38 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:30 21:00 21:30 21:53 05:25 05:45 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:45 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10 20:30 20:50 21:10 21:30 05:25 05:45 06:10 06:30 06:50 07:10 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30 19:50 20:10  20:30 20:50 21:10 21:30

от зала "Асеновец"

05:50 06:20 06:38 06:53 07:08 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53 14:08 14:23 14:38 14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:03 17:13 17:23 17:33 17:43 17:53 18:08 18:23 18:38 18:53 19:08 19:23 19:38 19:53 20:08 20:23 20:38 20:53 21:30 22:08 22:23 05:50 06:10 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:25 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40 10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 22:05
05:50 06:10 06:35 06:55 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 09:55 10:15 10:35 10:55 11:15 11:35 11:55 12:15 12:35 12:55 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 20:55 21:15 21:35 22:05
   Забележка:Надебелените часове са удължени до производствена база СД Начеви

 

Линия 24

 Линия 9

Маршрут

бул."Ст.Караджа" - ул.”Ген. Скобелев” – ул.”Г.С.Раковски” – бул.”Панайот Хитов” – бул.”Стефан Стамболов” – бул.”Бургаско шосе” – ул."Илинденско въстание" - бул."Цар Симеон" - ул.”Светлина” и обратно.

Спирки

Център -зала”Сливен” – пл.”Бузлуджа” – ТПК”Съединение” – бензиностанция РомПетрол – „Ново село” – „Сини камъни” – „Българка” – „Дружба” – „Младост” – Военен стадион –”Ст. Заимов”- ЖПГара “Деметра” АД - “Фрукто” АД- ИММ - Миролио

 час на тръгване

ежедневно

от Център

 04:10 07:40 12:40 21:10

от фирма ''Миролио''

 05:10 8:20  13:45  22:15