Цени на билети за междуселищни линии

 

    Направление     
Цена /лв/
 
    Направление    
Цена /лв/ 
Биково 3,60   р.Камен 1,40
Бинкос 3,00   Малко Чочовен 1,70
Блатец 2,40   Мин.бани 1,20
         
         
Бозаджии 3,60   Николаево 2,20
         

 

       
Бяла 2,50      
Въглен 3,50   Панаретовци 1,70
Г. Александрово 3,20      
Г. Чочовен 2,80   Самуилово 1,30
Гавраилово 2,00      
Глуфишево 2,20   Селиминово 2,40
Глушник 1,80   Скобелево 3,30
         
         
         
      Струпец 3,00
Драгоданово 2,60      
Жельо войвода 2,80   Трапоклово 2,80
     

 

 
      Чинтулово 1,30
      Чокоба 2,80
Злати войвода 2,00  

 

 
         
Ичера 3,00      
Калояново 1,40  

 

 
Камен 2,00      
         
         
         
Кермен 2,30      
         
         
         
р.Крушаре  1,50