Цени на билети за междуселищни линии

в сила от 01.05.2022 г.

НаправлениеЦена, лв. НаправлениеЦена, лв.
Биково 4,50    р.Камен  
Бинкос 3,80    Малко Чочовен 2,10 
Блатец 3,00    Мин.бани 1,50 
Бозаджии 4,50    Мечкарево 2,10
Бяла 3,10   Младово 3,10 
Въглен 4,40    Николаево 2,80 
Г. Александрово 4,00    Панаретовци  2,10 
Г. Чочовен 3,50    Самуилово 1,60 
Гавраилово 2,50    Сотиря 1,60 
Глуфишево 2,80    Селиминово 3,00 
Глушник 2,30    Скобелево 4,10 
Гергевец 1,90    Струпец 3,80 
Драгоданово 3,30    Старо село 3,10 
Жельо войвода 3,50    Трапоклово 3,50 
      Тополчане 1,60
      Чинтулово 1,60 
      Чокоба 3,50 
Злати войвода 2,50   

 

 
Калояново 1,80   

 

 
Камен 2,50       
 Крушка 1,40       
Кермен 3,00      
 Ковачите 2,50       
 Коньово 3,80       
 Крушаре 2,50       
р.Крушаре