Цени на билети за междуселищни линии 

в сила от 01.05.2022г. 

 

    Направление     
 
Цена /лв/
от 01.05.2022г.
 
 
    Направление    
Цена /лв/
 от 01.05.2022г.
 
Биково 4,50    р.Камен  
Бинкос 3,80    Малко Чочовен 2,10 
Блатец 3,00    Мин.бани 1,50 
Бозаджии 4,50    Мечкарево 2,10
Бяла 3,10   Младово 3,10 
Въглен 4,40    Николаево 2,80 
Г. Александрово 4,00    Панаретовци  2,10 
Г. Чочовен 3,50    Самуилово 1,60 
Гавраилово 2,50    Сотиря 1,60 
Глуфишево 2,80    Селиминово 3,00 
Глушник 2,30    Скобелево 4,10 
      Струпец 3,80 
Драгоданово 3,30     Старо село 3,10 
Жельо войвода 3,50    Трапоклово 3,50 
      Чинтулово 1,60 
      Чокоба 3,50 
Злати войвода 2,50   

 

 
Калояново 1,80   

 

 
Камен 2,50       
 Крушка 1,40       
Кермен 3,00      
 Ковачите 2,50       
 Коньово 3,80       
 Крушаре 2,50       
р.Крушаре