Междуселищни линии

I. Общинска транспортна схема

 Според решението някои междуселищни линии тръгват от площад 'Таньо войвода'

 

 Линия Сливен - кв."Речица" - с.Мечкарево /линия 5М/

 Линия Сливен - кв."Речица" - Сливенски минерални бани/ линия 6/

 Линия Сливен - кв."Речица" - с.Злати войвода

 Линия Сливен - кв."Речица" - с.Старо село

 Линия Сливен - кв."Речица" - с.Коньово

 Линия  Сливен - м.Моллова гора /линия 12/

 Линия Сливен -  с.Чинтулово  

 Линия Сливен - м.Селище - с.Чинтулово /линия 15/

 Линия Сливен - с.Крушаре /линия 17/

 Линия Сливен - с.Гергевец/линия 17Г/

 Линия Сливен - с.Сотиря /линия 25/

 Линия Сливен - с.Тополчане /линия 33/

 Линия  Сливен - с.Жельо войвода

 Линия  Сливен - с.Горно Александрово

 Линия Сливен- с.Чокоба

 Линия Сливен - с.Чокоба-Сливен

 Линия Сливен - с.Голямо Чочовен

 Линия Сливен - с.Струпец

 Линия Сливен - с.Въглен

 Линия Сливен - с.Чокоба - с.Глуфишево

 

 

Сливен - с.Мечкарево/линия 5М/
Маршрут пл. "Таньо войвода"-Център-кв.Речица- с.Мечкарево и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от пл. "Таньо войвода" 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 17:05 18:40 20:00 08:00 12:00 17:00
от с.Мечкарево 06:35 08:35 10:35 12:35 14:35 17:35 19:15 20:35 08:35 12:35 17:35

 

Сливен - Сливенски минерални бани /линия 6/
Маршрут пл. "Таньо войвода"-Център-кв.Речица- Сл.минерални бани и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от пл. "Таньо войвода" 09:00 11:00 13:00 17:30 07:00 11:00 13:00 19:00
от Сл.минерални бани 09:35 11:35 13:35 18:05 07:35 11:35 13:35 19:35

 

Сливен - с.Злати войвода
Маршрут пл. "Таньо войвода"-Център-кв.Речица-Сл.минерални бани- с.Злати войвода и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от пл. "Таньо войвода" 05:45 -
от с.Злати войвода 06:15 -

 

Сливен - с.Старо село
Маршрут пл. "Таньо войвода"-Център-кв.Речица-Сл.минерални бани- с.Злати войвода-с.Старо село и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от пл. "Таньо войвода" 07:00 15:35 16:35 19:15 09:00 16:00
от с.Старо село 07:35 16:05 17:05 19:45 09:35 16:35

 

Сливен - м.Моллова гора /линия 12 /
Маршрут Център/срещу ДКЦ2/- зала”Сливен” – пл.”Бузлуджа” – ТПК”Съединение” – бензиностанция РомПетрол – „Ново село” – „Сини камъни” – Дом стари хора – Дюлева река – разклон Лифт – „Андреева чешма” – „Сухата чешма” – „Дълбоки дол” – разклон с.Сотиря –"Новаков път" - „Ореха” – междинна – Моллова гора и обратно
час на тръгване ежедневно
от Център /срещу ДКЦ2/ 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:40
от Моллова гора 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:10

 

Сливен - с.Самуилово - с.Гергевец - с.Крушаре /линия 17/
Маршрут пл. "Таньо войвода"-Център-мост "Възраждане"-"Пътнически превози" ЕООД-ПГЕЕ "М.Кюри"-КАТ-завод Язаки-Товарни превози-Пречиствателна станция-с.Самуилово-с.Гергевец- с.Крушаре и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от пл. "Таньо войвода" 06:20 06:50 07:20 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:10 14:00 15:00 16:00 17:05 18:00 19:00 20:00 21:00 06:00 08:00 09:00 10:00 12:00 14:00 16:00 17:00 19:00 21:00
от с.Крушаре 05:00 07:00 07:30 08:00 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 05:20 06:45 08:45 09:45 10:45 12:45 14:45 16:45 17:45 19:45

 

Сливен - с.Крушаре /линия 21/
Маршрут пл. "Таньо войвода" -Център- с.Крушаре и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от пл. "Таньо войвода" 05:45 -
от с.Крушаре 06:15 -

 

Сливен -с.Самуилово - с.Гергевец/линия 17Г/
Маршрут пл. "Таньо войвода"-Център-мост "Възраждане"-"Пътнически превози" ЕООД-ПГЕЕ "М.Кюри"-КАТ-завод Язаки-Товарни превози-Пречиствателна станция-с.Самуилово-с.Гергевец и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от пл. "Таньо войвода" 06:05 -
от с.Гергевец 06:30 -

 

Сливен - с.Чинтулово
Маршрут Център /пред ДКЦ2/-мост "Възраждане"-"Пътнически превози" ЕООД-ПГЕЕ "М.Кюри"-КАТ-м.Ябълка-Кантона-Дъбака-Съра меша -с.Чинтулово и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Център /пред ДКЦ2/ 06:00 08:30 12:30 14:20 16:30 18:30 06:30 08:30 12:30 16:30 18:30
от с.Чинтулово 06:30 09:00 13:00 14:50 17:00 19:00 07:00 09:00 13:00 17:00 19:00

 

Сливен - м.Селище - с.Чинтулово
Маршрут Център/срещу ДКЦ2/ - ж.бл.”Ручей” – пл.”Стоил войвода” – Селището-Център-мост "Възраждане"-"Пътнически превози" ЕООД-ПГЕЕ "М.Кюри"-КАТ-м.Ябълка-Кантона-Дъбака-Съра меша-с.Чинтулово
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Център /срещу ДКЦ2/ 08:00 10:00 12:00 14:00 18:00 08:00 14:00 18:00
от м.Селище 08:15 10:15 12:15 14:15 18:15 08:15 14:15 18:15
от Център /пред ДКЦ2/ 08:30 12:30 14:30 18:30 08:30 18:30
от с.Чинтулово 09:00 14:50 17:00 19:00 09:00 19:00

 

Сливен - с.Сотиря
Маршрут пл. "Таньо войвода"-Център-с.Сотиря и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от пл. "Таньо войвода" 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:05 18:05 19:00 20:00 22:20 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 12:00 14:00 15:00 16:00 18:00 19:00 20:30
от с.Сотиря 04:00 05:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 19:30 20:30 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 12:30 14:30 15:30 16:30 18:30 19:30

 

Сливен - с.Тополчане
Маршрут пл. "Таньо войвода"-Център-с.Тополчане и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от пл. "Таньо войвода" 05:15 06:00 06:25 06:55 07:15 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:15 15:15 16:30 17:15 18:30 19:30 21:00 22:20

06:30 08:30 10:30 11:30 13:30 15:30 17:30 18:30 19:3020:30

от с.Тополчане 04:00 05:45 06:30 06:55 07:30 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 14:45 15:45 17:00 17:45 19:00 20:00 21:30 07:00 09:00 11:00 12:00 14:00 16:00 18:00 19:00 20:00

 

Сливен-Жельо войвода
Маршрут Сливен-р.Гергевец-Камен-Жельо войвода и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Автогара Сливен 06:40 07:40 08:10 09:40 11:40 14:00 17:00 17:35 19:30 06:40 08:10 11:40 14:00 17:35 19:30
от Жельо войвода 06:00 06:40 07:25 08:25 08:55 10:25 12:25 14:45 18:20 06:00 07:25 08:55 12:25 14:45 18:20

 

Линия Сливен-Горно Александрово
Маршрут Сливен-Калояново-Глушник-Бялата чешма-Блатец-Драгоданово-Трапоклово-Горно Александрово и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Автогара Сливен 07:00 08:00 09:30 11:05 12:30 14:00 16:15 17:35 18:30 07:00 09:30 14:00 16:15 18:30
от Горно Александрово 05:50 06:40 08:00 09:00 10:30 12:05 13:30 15:00 17:15 18:30

05:50 08:00 10:30 15:00 17:15

 

 

Сливен - Чокоба
Маршрут Сливен-Самуилово-Панаретовци-Глуфишево-Чокоба и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Автогара Сливен 07:50 11:40 17:15 11:40 17:15
от Чокоба 08:30 12:15 17:50 12:15 17:50
 

 

Сливен - Чокоба - Сливен
Маршрут Сливен-р.Крушаре-Чокоба-Глуфишево-Панаретовци-Самуилово-Сливен
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Автогара Сливен 07:00 07:00
от Чокоба 07:25 07:25

 

Сливен - с.Голямо Чочовен
Маршрут Сливен-Чинтулово-Малко Чочовен-Гавраилово-Селиминово-Голямо Чочовен
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Автогара Сливен 06:00 11:30 17:30  
от с.Голямо Чочовен 06:45 12:15 18:15  

 

Сливен - с.Струпец
Маршрут Сливен-Чинтулово-Малко Чочовен-Гавраилово-Селиминово-Голямо чочовен-Струпец
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Автогара Сливен 13:50 13:50
от с.Струпец 14:50 14:50

 

Сливен - с.Въглен
Маршрут Сливен-Бяла-Бъглен
час на тръгване понеделник, сряда, петък
от Автогара Сливен 16:30
от с.Въглен 08:00

 

Сливен - с. Селиминово
Маршрут Сливен-Чинтулово-Малко Чочовен-Гавраилово-Селиминово
час на тръгване ежедневно
от Автогара Сливен 19:10
от с.Селиминово 06:10

 

Сливен - с.Бозаджии
Маршрут Сливен-Самуилово-Панаретовци-Николаево-Кермен- Скобелево-Бозаджии и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Автогара Сливен 06:50 10:30 06:50 10:30
от с.Бозаджии 07:45 11:20 07:45 11:20

 

Сливен - с.Скобелево
Маршрут Сливен-Самуилово-Панаретовци-Николаево-Кермен- Скобелево и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Автогара Сливен 16:00  
от с.Скобелево 16:50  

 

Сливен - с. Биково
Маршрут Сливен-Самуилово-Панаретовци-Николаево-Кермен- Скобелево-Бозаджии-Скобелево-Кермен-Биково
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Автогара Сливен 14:30 14:30
от с.Биково 15:45 15:45

 

Сливен -с.Коньово
Маршрут пл. „Таньо войвода” , ДКЦ2 ; бул.”Стефан Караджа”, бул.„Банско шосе” , кв.”Речица”, Сливенски минерални бани”, с.Ковачите, с.Младово и с.Коньово
час на тръгване делнични дни празнични дни
от пл. "Таньо войвода" 5:45; 7:10; 11:05; 14:30; 17:30; 19:30; 7:10; 11:05; 14:30; 17:30;
от с.Коньово 6:25; 7:50; 11:50; 15:10; 18:10; 20:00; 7:50; 11:50; 15:10; 18:10;

 

Сливен - Чокоба -Глуфишево
Маршрут Сливен-Самуилово-Панаретовци-Глуфишево-Чокоба-Бозаджии-Скобелево-Кермен-Николаево и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Сливен 19:30 18:30
от Глуфишево 05:50 05:50