МЕЖДУСЕЛИЩНИ ЛИНИИ

I. ОБЩИНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА

 решение 93 на Обс

 

 Линия Сливен - кв."Речица" - с.Мечкарево /линия 5М/

 Линия Сливен - кв."Речица" - Сливенски минерални бани/ линия 6/

 Линия Сливен - кв."Речица" - с.Злати войвода

 Линия Сливен - кв."Речица" - с.Старо село

 Линия Сливен - кв."Речица" - с.Коньово

 Линия  Сливен - м.Моллова гора /линия 12/

 Линия Сливен -  с.Чинтулово  

 Линия Сливен - м.Селище - с.Чинтулово /линия 15/

 Линия Сливен - с.Крушаре /линия 17/

 Линия Сливен - с.Гергевец/линия 17Г/

 Линия Сливен - с.Сотиря /линия 25/

 Линия Сливен - с.Тополчане /линия 33/

 Линия  Сливен - с.Жельо войвода

 Линия  Сливен - с.Горно Александрово

 Линия Сливен- с.Чокоба

 Линия Сливен - с.Чокоба-Сливен

 Линия Сливен - с.Голямо Чочовен

 Линия Сливен - с.Струпец

 Линия Сливен - с.Въглен

 Линия Сливен - с.Чокоба - с.Глуфишево

 

 

 

 

 

 

Сливен - с.Мечкарево/линия 5М/
Маршрут  пл.''Таньо войвода''-Център-кв.Речица- с.Мечкарево и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от пл.''Таньо войвода'' 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 17:05 18:40 20:00  08:00 12:00 17:00 
от с.Мечкарево
06:35 08:35 10:35 12:35 14:35 17:35 19:15 20:35
  08:35 12:35 17:3

 

Сливен - Сливенски минерални бани /линия 6/
Маршрут  пл.''Таньо войвода''-Център-кв.Речица- Сл.минерални бани и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от пл.''Таньо войвода''
09:00  11:00  13:00  17:30 07:00    11:00   13:00   19:00 
от Сл.минерални бани
09:35  11:35  13:35  18:05 07:35    11:35  13:35     19:35 

 

Сливен - с.Злати войвода
Маршрут пл.''Таньо войвода''-Център-кв.Речица-Сл.минерални бани- с.Злати войвода и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от пл.''Таньо войвода'' 05:45 
-
от с.Злати войвода
   06:15   
 -

 

Сливен - с.Старо село 
Маршрут  пл.''Таньо войвода''-Център-кв.Речица-Сл.минерални бани- с.Злати войвода-с.Старо село и обратно
час на тръгване делнични дни   празнични дни
от пл.''Таньо войвода''  07:00   15:35  16:35   19:15
09:00 16:00
от с.Старо село
07:35   16:05   17:05   19:45 09:35  16:35 

 

Сливен - м.Моллова гора
Маршрут      Център/срещу ДКЦ2/зала”Сливен” – пл.”Бузлуджа” – ТПК”Съединение” – бензиностанция РомПетрол – „Ново село” – „Сини камъни” – Дом стари хора – Дюлева река – разклон Лифт – „Андреева чешма” – „Сухата чешма” – „Дълбоки дол” – разклон с.Сотиря –"Новаков път" -  „Ореха” – междинна – Моллова гора и обратно
час на тръгване  ежедневно
от Център  /срещу ДКЦ2/  06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:40   

от  Моллова гора
07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:10  

 

 

 

Сливен - с.Самуилово - с.Гергевец - с.Крушаре /линия 17/
Маршрут пл.''Таньо войвода'' -Център-мост''Възраждане''-''Пътнически превози''ЕООД-ПГЕЕ''М.Кюри''-КАТ-завод Язаки-Товарни превози-Пречиствателна станция-с.Самуилово-с.Гергевец- с.Крушаре и обратно
час на тръгване делнични дни 
празнични дни
от пл.''Таньо войвода'' 06:20 06:50  07:20  08:00  09:00  10:00  11:00  12:00 13:10  14:00  15:00 16:00  17:05  18:00  19:00  20:00  22:20
06:00  08:00  09:00  10:00  12:00  14:00  16:00  17:00  19:00  
от с.Крушаре
05:00  07:00 07:30  08:00  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45 16:45  17:45  18:45  19:45 20:45
05:20  06:45  08:45  09:45  10:45  12:45  14:45  16:45  17:45  19:45

 

Сливен -  с.Крушаре /линия 21/
Маршрут пл.''Таньо войвода'' -Център- с.Крушаре и обратно
час на тръгване делнични дни 
празнични дни
от пл.''Таньо войвода''   05:45  
-
от с.Крушаре
 06:15   
-

 

Сливен -с.Самуилово - с.Гергевец/линия 17Г/
Маршрут пл.''Таньо войвода''-Центърмост''Възраждане''-''Пътнически превози''ЕООД-ПГЕЕ''М.Кюри''-КАТ-завод Язаки-Товарни превози-Пречиствателна станция-с.Самуилово-с.Гергевец и обратно
час на тръгване делнични дни
празнични дни
от пл.''Таньо войвода'' 06:05    -
от с.Гергевец
06:30    -

  

 

Сливен - с.Чинтулово  
Маршрут Център /пред ДКЦ2/-мост''Възраждане''-''Пътнически превози''ЕООД-ПГЕЕ''М.Кюри''-КАТ-м.Ябълка-Кантона-Дъбака-Съра меша -с.Чинтулово и обратно
час на тръгване делнични дни
празнични дни
от Център /пред ДКЦ2/
 06:00  08:30  12:30  14:20  16:30  18:30
06:30  08:30  12:30  16:30  18:30
от с.Чинтулово
 06:30  09:00  13:00  14:50  17:00  19:00
07:00  09:00  13:00  17:00  19:00

 

Сливен - м.Селище - с.Чинтулово  
Маршрут  Център/срещу ДКЦ2/ - ж.бл.”Ручей” – пл.”Стоил войвода” – Селището - Център - мост''Възраждане''-''Пътнически превози''ЕООД-ПГЕЕ''М.Кюри''-КАТ-м.Ябълка-Кантона-Дъбака-Съра меша-с.Чинтулово
час на тръгване делнични дни
празнични дни
от Център /срещу ДКЦ2/  08:00  10:00  12:00  14:00  18:00
 08:00  14:00   18:00
 от м.Селище       08:15  10:15  12:15  14:15  18:15  08:15  14:15   18:15
от Център /пред ДКЦ2/  08:30             12:30  14:30  18:30  08:30              18:30
от с.Чинтулово
 09:00             14:50  17:00  19:00
 09:00              19:00

 

 

 

Сливен - с.Сотиря
Маршрут  пл.''Таньо войвода''-Център-с.Сотиря и обратно
час на тръгване делнични дни
празнични дни
от пл.''Таньо войвода'' 05:00  06:00  07:00  08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00 15:00  16:00   17:05   18:05   19:00   20:00   22:20
06:00  07:00  08:00  09:00  10:00  12:00  14:00  15:00  16:00  18:00  19:00   
от с.Сотиря
04:00  05:30  06:30  07:30  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:30  15:30  16:30  17:30  18:30  19:30  20:30 06:30  07:30  08:30  09:30  10:30  12:30  14:30  15:30  16:30  18:30  19:30   

 

Сливен - с.Тополчане 
Маршрут  пл.''Таньо войвода''-Център-с.Тополчане и обратно
час на тръгване делнични дни
празнични дни
от пл.''Таньо войвода'' 05:15  06:00  06:25  06:55  07:15  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:15  15:15  16:30  17:15  18:30  19:30  21:00  22:20

06:30  08:30  10:30  11:30  13:30  15:30  17:30  18:30  19:30  

от с.Тополчане
04:00  05:45  06:30  06:55  07:30  08:00  09:00  10:00 11:00  12:00  13:00  14:00  14:45  15:45  17:00  17:45  19:00  20:00  21:30 07:00  09:00  11:00  12:00  14:00  16:00 18:00  19:00  20:00   

 

  Сливен-Жельо войвода
Маршрут  Сливен-р.Гергевец-Камен-Жельо войвода и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Автогара Сливен 06:40  07:40  08:10  09:40   11:40  14:00  17:00  17:35  19:30 06:40  08:10  11:40  14:00  17:35  19:30
от Жельо войвода 06:00  06:40   07:25 08:25  08:55  10:25  12:25    14:45  18:20 06:00  07:25  08:55    12:25  14:45  18:20

 

  Линия  Сливен-Горно Александрово
Маршрут  Сливен-Калояново-Глушник-Бялата чешма-Блатец-Драгоданово-Трапоклово-Горно Александрово и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Автогара Сливен 07:00  08:00  09:30  11:05  12:30  14:00  16:15  17:35  18:30   07:00  09:30  14:00  16:15  18:30  
от Горно Александрово 05:50  06:40  08:00  09:00  10:30  12:05  13:30  15:00  17:15  18:30

05:50  08:00  10:30  15:00  17:15   

 

 

 

Сливен - Чокоба
Маршрут  Сливен-Самуилово-Панаретовци-Глуфишево-Чокоба и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Автогара Сливен 07:50 11:40   17:15 
11:40   17:15
от Чокоба 08:30 12:15  17:50
12:15   17:50
 

 

 

Сливен - Чокоба - Сливен
Маршрут  Сливен-р.Крушаре-Чокоба-Глуфишево-Панаретовци-Самуилово-Сливен
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Автогара Сливен 07:00
07:00
от Чокоба 07:25 07:25

 

Сливен - с.Голямо Чочовен
Маршрут  Сливен-Чинтулово-Малко Чочовен-Гавраилово-Селиминово-Голямо Чочовен
час на тръгване делнични дни
празнични дни
от Автогара Сливен   06:00  11:30  17:30  
от с.Голямо Чочовен
  06:45  12:15  18:15  

 

 

Сливен - с.Струпец
Маршрут  Сливен-Чинтулово-Малко Чочовен-Гавраилово-Селиминово-Голямо чочовен-Струпец
час на тръгване делнични дни
празнични дни
от Автогара Сливен  13:50  13:50
от с.Струпец
 14:50   14:50

 

 

Сливен - с.Въглен
Маршрут  Сливен-Бяла-Бъглен
час на тръгване понеделник, сряда, петък
от Автогара Сливен 16:30
от с.Въглен
08:00

 

 

Сливен - с. Селиминово
Маршрут  Сливен-Чинтулово-Малко Чочовен-Гавраилово-Селиминово
час на тръгване ежедневно
от Автогара Сливен 19:10
от с.Селиминово
 06:10

 

Сливен - с.Бозаджии
Маршрут Сливен-Самуилово-Панаретовци-Николаево-Кермен- Скобелево-Бозаджии и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Автогара Сливен 06:50 10:30   06:50 10:30   
от с.Бозаджии
07:45 11:20  07:45 11:20  

 

 

Сливен - с.Скобелево
Маршрут  Сливен-Самуилово-Панаретовци-Николаево-Кермен- Скобелево и обратно
час на тръгване делнични дни
празнични дни
от Автогара Сливен 16:00   
от с.Скобелево
16:50   

 

 

Сливен - с. Биково
Маршрут  Сливен-Самуилово-Панаретовци-Николаево-Кермен- Скобелево-Бозаджии-Скобелево-Кермен-Биково
час на тръгване делнични дни
празнични дни
от Автогара Сливен  14:30 14:30
от с.Биково
15:45 15:45

 

 

   
   
   
   

 

 

Сливен -с.Коньово
Маршрут                                                                                                                                                                                                                              пл. „Таньо войвода” , ДКЦ2 ;  бул.”Стефан Караджа”, бул.„Банско шосе” , кв.”Речица”, Сливенски минерални бани”, с.Ковачите, с.Младово и с.Коньово
час на тръгване делнични дни празнични дни 
 от пл.''Таньо войвода''   5:45; 7:10; 11:05; 14:30; 17:30; 19:30; 7:10; 11:05; 14:30; 17:30; 
от с.Коньово
 6:25; 7:50; 11:50; 15:10; 18:10; 20:00; 7:50; 11:50; 15:10; 18:10;  

 

 

   
     
     
     

 

 

 

Сливен - Чокоба -Глуфишево
Маршрут  Сливен-Самуилово-Панаретовци-Глуфишево-Чокоба-Бозаджии-Скобелево-Кермен-Николаево и обратно
час на тръгване делнични дни празнични дни
от Сливен 19:30
18:30
от Глуфишево
05:50 05:50