Цени на абонаментни карти за градски линии в сила от 01.09.2011г.

 

 Месечна карта
РЕДОВНИ УЧЕНИЧЕСКИ УЧЕНИЧЕСКИ-горен курс
ПЕНСИОНЕРСКИ
за една линия 31.00лв. 22.00лв. 9.00лв. 25.00лв.
за две линии 47.00лв. 33.00лв 15.40лв. 38.00лв.
за ЦГМ 63.00лв. 44.00лв. 21.60лв. 50.00лв.

 

 Цена на билета в градския транспорт - 0.80лв.

 

В сила от 11.12.2015г. са и следните документи за пътуване:

1. Времеви билет за цяла градска мрежа /ЦГМ/ на стойност - 1,00лв. с период на валидност 90 минути от часа на издаване на билета;

2. Дневна карта за ЦГМ на стойност - 2,40лв.