Цени на билети и абонаментни карти в градския транспорт, в сила от 01.05.2022г.

 

Билети
 
 
 За еднократно пътуване 
 1.20 лв. 
 Времеви от 90 мин. за ЦГМ 
2.00 лв.
Еднодневен за ЦГМ 
   4.00 лв.   
 
Едномесечни карти
РЕДОВНИ
ПЕНСИОНЕРИ  
УЧЕНИЦИ
ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
 
 
до 70 год.
от 70г. до 80г.
над 80г.
СТУДЕНТИ
НАД 71% И 50% С УВРЕЖДАНЕ 
НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ
За една линия
40 лв.
-
-
-
15 лв./12лв. от 01.02.2023г./
25 лв./15лв. от 01.01.2023г./
За всички линии
90 лв.
28 лв.
15 лв.
-
18 лв.
30 лв./20лв. от 01.01.2023г./

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Картите на пенсионерите се издават срещу документ за самоличност, пенсионно разпореждане и актуална снимка.  

2. Картите на учениците и студентите редовно обучение в училищата на гр.Сливен се издават срещу документ от учебното заведение и актуална снимка.

3. Картите на лицата с увреждания се издават срещу документ за самоличност, решение от ТЕЛК , актуална снимка.