Цени на абонаментни карти за градски линии в сила от 01.09.2011г.

 

 Месечна карта
РЕДОВНИ УЧЕНИЧЕСКИ УЧЕНИЧЕСКИ-горен курс
ПЕНСИОНЕРСКИ
за една линия 31.00лв. 22.00лв. 9.00лв. 25.00лв.
за две линии 47.00лв. 33.00лв 15.40лв. 38.00лв.
за ЦГМ 63.00лв. 44.00лв. 21.60лв. 50.00лв.

 

 Цена на билета в градския транспорт - 0.80лв.

 

В сила от 11.12.2015г. са и следните документи за пътуване:

1. Времеви билет за цяла градска мрежа /ЦГМ/ на стойност - 1,00лв. с период на валидност 90 минути от часа на издаване на билета;

2. Дневна карта за ЦГМ на стойност - 2,40лв.

 

 Цени на билети и абонаментни карти в градския транспорт, в сила от 01.05.2022г.

 

Билети
 
 
 За еднократно пътуване 
 1.20 лв. 
 Времеви от 90 мин. за ЦГМ 
2.00 лв.
Еднодневен за ЦГМ 
   4.00 лв.   
 
Едномесечни карти
РЕДОВНИ
ПЕНСИОНЕРИ  
УЧЕНИЦИ
ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ
 
 
до 70 год.
от 70г. до 80г.
над 80г.
СТУДЕНТИ
НАД 71% И 50% С УВРЕЖДАНЕ 
НА ДОЛНИ КРАЙНИЦИ
За една линия
40 лв.
-
-
-
15 лв.
25 лв.
За всички линии
90 лв.
28 лв.
15 лв.
1 лв.
18 лв.
30 лв.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Картите на пенсионерите се издават срещу документ за самоличност, пенсионно разпореждане и актуална снимка.  

2. Картите на учениците и студентите редовно обучение в училищата на гр.Сливен се издават срещу документ от учебното заведение и актуална снимка.

3. Картите на лицата с увреждания се издават срещу документ за самоличност, решение от ТЕЛК , актуална снимка.