Информация за процедура 02-04005-2016-001

Възложител ''Пътнически превози''ЕООД Сливен
Уникален номер в регистъра на АОП 726662
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Доставка на резервни части за автобусите на ''Пътнически превози''ЕООД Сливен
Дата на публикуване в профила на купувача 08.04.2016
Идентификационен номер на възложителя 02-04005-2016-001
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 17.05.2016г. 16:30ч.
Публично отваряне на офертите 18.05.2016г. 11:00ч.
Мястото на отваряне административната сграда на ''Пътнически превози''ЕООД Сливен

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор проект  08.04.2016 
2. Образец 17  08.04.2016 
3. Образци 1-16  08.04.2016 
4. Технически спецификации по ОП  08.04.2016 
5. Документация РЧ  08.04.2016 
6. Решение РЧ  08.04.2016 
7. Обявление РЧ  08.04.2016 
8. Разяснение по ЗОП  19.04.2016 
9. Протокол с указание до участниците  19.05.2016 
10. СЪОБЩЕНИЕ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ  02.06.2016 
11. протоколи  14.06.2016 
12. решение класиране  14.06.2016 
13. Договор 0П1  15.07.2016 
14. Договор 0П2  15.07.2016 
15. Договор 0П3  15.07.2016