Пътнически превози ЕООД - Сливен : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.08.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с получени сигнали от граждани,че не работят климатичните системи в салоните на автобусите, Ви уведомяваме,че има издадена Заповед № РД-02-19-02/28.05.2018г. на Управителя на Дружеството за поддържане на нормална температура /23-25градуса макс./ в автобусите. При неспазване на заповедта отговорните водачи се санкционират,съгласно вътрешните правила на дружеството.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ