Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[05.02.2024]

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БЕЗПЛАТНОТО ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦА ДО 14Г.

От 06.02.2024г. /вторник/ ще се издават абонаментни карти за безплатно пътуване в градския транспорт за децата от 7 до 14 навършени години на пунктовете за продажба, както следва:

- пред ДКЦ 2, бул."Ст. Караджа";

- пред магазин „Дъга”-кв.”Младост”;

- на спирка кв.”Българка”, бул."Ст. Стамболов";

- на спирка „Рикас център”.

Картите ще се издават срещу представено копие от акт за раждане, документ за самоличност на родителя /настойника , удостоверяващ постоянния или настоящ адрес и актуална снимка за децата от 7 до 14 навършени години .

Срокът на валидност на картата е една година от датата на издаването й или до навършване на 14 години.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ