Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[31.01.2024]

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БЕЗПЛАТНОТО ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦА ДО 14Г.

От 01.02.2024г., съгласно Постановление №353/28.12.2023г. на МС , се променят условията и реда за издаване на превозни документи за някои категории пътници, както следва:

1.Деца до 14 навършени години пътуват безплатно във вътрешноградския транспорт с превозен документ карта за безплатно пътуване.

Картите ще се издават на пунктовете за продажба на билети и карти в града , срещу представено копие от акт за раждане, документ за самоличност на родителя /настойника , удостоверяващ постоянния или настоящ адрес и актуална снимка за децата от 7 до 14 навършени години .

Срока на валидност на картата е една година от датата на издаването й или до навършване на 14години.

2. Деца до 7 навършени години пътуват безплатно в междуселищния транспорт , срещу документ удостоверяващ възрастта на детето .

Деца от 7 до 14 навършени години пътуват по междуселищния транспорт с билет с намаление 50% от цените на издаваните редовни билети, срещу документ удостоверяващ възрастта на детето .

Поради забавяне на отпечатването на картите за безплатно пътуване, децата до 14 навършени години ще пътуват в градския транспорт от 01.02.2024г. безплатно с документ удостоверяващ възрастта им /ученическа карта или копие от акт за раждане/, до зареждане на пунктовете със съответните карти, за което гражданите ще бъдат уведомени.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ