Пътнически превози ЕООД - Сливен : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.02.2023]

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО БЕЗПЛАТНОТО ПЪТУВАНЕ НА ДЕЦА ДО 10Г.

Съгласно Постановление №10 от 25.01.2023г. на МС, от 01.02.2023г. до 31.12.2023г., децата до 10 навършени години пътуват безплатно и с превозен документ, както следва:

1. Карта за безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт в цялата страна.

Абонаментните карти се издават в пунктовете за продажбата на карти и билети в града, по постоянния или настоящия адрес на родителя/ настойника, срещу представяне на акт за раждане на детето, документ за самоличност на родителя /настойника и подпис на родителя/настойника.

2. Билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен транспорт в страната.

Билетите се издават по реда на Закона за автомобилните превози срещу представяне на акт за раждане на детето.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ