Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.12.2021]

СЪОБЩЕНИЕ

"ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ"ЕOOД-СЛИВЕН ВИ ЖЕЛАЕ ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

Във връзка с Коледните и Новогодишните празници,

I. Градски и крайградски транспорт се обслужва, както следва:

На 24 и 25.12.2021г. – предпразнични разписания.

На 26, 27 и 28.12.2021г. и 1, 2, 3.01.2022г. - празнични разписания

/линия №11 се обслужва само на 24 и 25.12.2021г. от 8,00 до 14,00ч./

На 20,21, 22, 23, 29, 30 и 31.12.2021г. - делнични разписания

Последни курсове от 24 до 28.12.2021г. и 01, 02, 03.01.2022г.:

- Линия №5 – 19.00ч. от „Център“

- Линия №14 – 19.00ч. от „Център“

- Линия №116 – 19.00ч. от „Дюлева река“

- Линия №7 – 17.00ч. от ел. подстанция

- Линия №201 – 19.30ч. от „Дюлева река“

- Линия №5М – 17.05ч. от „Център“

- Линия №6 – 19.00ч. от „Център“

- Линия №12 – 17.30ч. от „Център“

- Линия №15 – 16.30ч. от „Център“

- Линия №17 – 19.00ч. от „Център“

- Линия №25 – 19.00ч. от „Център“

- Линия №33 – 19.30ч. от „Център“

- Линия №11 – 14.00 ч. от „Мерканто“ в кв. Дружба само на 24 и 25.12.2021г.

На 31.12.2021г. - последни курсове:

-Линия №2 – 12.20ч. от „Дюлева река”

- Линия №4 – 16.40ч. от „К.Фичето”

- Линия №5 – 18.00ч. от "Център"

- Линия №5М – 17.05ч. от "Център"

- Линия №6 – 17.30ч. от "Център"

- Линия №7 – 17.00ч. от подстанция "Комуна”

- Линия №11 – 14.00ч. от „Мерканто”

- Линия №12 – 17:30ч. от „Център”

- Линия №14 – 17.05ч. от "Център"

- Линия №15 – 16:30ч. от „Център”

- Линия №17 – 18.00ч. от „Център”

- Линия №25 – 18.00ч. от "Център"

- Линия №33+14 – 18.30ч. от „Център”

- Линия №116 – 18.40ч. от "Дюлева река"

- Линия №201– 18.30ч. от „Дюлева река“

- Линия №110– не се изпълнява от пл.„Стоил войвода“

От 24 до 28.12.2021г. и 02, 03.01.2022г - първи курсове

- Линия №5 – 6.00ч. от "Център"

- Линия №14 – 6.00ч. от "Център"

- Линия №116 – 7.00ч. от "Дюлева река"

- Линия №7 – 7.00ч. от ел. подстанция

- Линия №201– 6.50ч. от „Дюлева река“

- Линия №5М – 8.00ч. от "Център"

- Линия №6 – 7.00ч. от "Център"

- Линия №12 – 7.30ч. от „Център“

- Линия №15 – 8.30ч. от "Център"

- Линия №17 – 6.00ч. от "Център"

- Линия №25 – 6.00ч. от "Център"

- Линия №33 – 6.30ч. от "Център"

На 01.01.2022г.- първи курсове

- Линия №5 – 10.00ч. от „Център“

- Линия №14 – 10.00ч. от „Център“

- Линия №116 – 10.00ч. от "Дюлева река"

- Линия №7 – 10.00ч. от ел. подстанция

- Линия №201– 10.10ч. от „Дюлева река“

- Линия №6 – 11.00ч. от "Център"

- Линия №12 – 10.30ч. от „Център“

- Линия №15 – 12.30ч. от "Център"

- Линия №17 – 10.00ч. от "Център"

- Линия №25 – 10.00ч. от "Център"

- Линия №33 – 10.30ч. от "Център"

- Линия Коньово – 11:05ч. от „Център”

II. Междуселищен транспорт по линии тръгващи от Автогара Сливен се обслужва , както следва:

От 24 до 28.12.2021г. и 1, 2 и 3.01.2022г. - празнични разписания

На 25 и 31.12.2021г. -последните курсове са:

За Г.Александрово – 17:35ч.

За Селиминово – 17:30ч.

За Жельо войвода – 17:35ч.

За Чокоба – Бозаджии – 17:30ч.

На 01.01.2022г. –първите курсове са:

за Г.Чочовен – 13:50 ч. от Селиминово – 10:00ч.

за Жельо войвода-11:40ч от Жельо войвода - 10:55ч.

за Чокоба – 11:40ч. от Чокоба – 11:00ч.

за Г.Александрово – 11:05ч. от Г.Александрово – 10:15ч.

за Бозаджии – 10:30ч.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ