Пътнически превози ЕООД - Сливен : Новини

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[12.11.2020]

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ

„Пътнически превози“ЕООД Сливен уведомява заинтересованите институции, че поради липса на подадени оферти, във връзка с Покана за участие в процедура за избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен кредит на „Пътнически превози“ЕООД Сливен, публикувана на 23.10.2020г. на сайта на Дружеството: www.pprevozi-sliven.com

със Заповед №РД-02-30-01/12.11.2020г. на Управителя на „Пътнически превози“ЕООД се удължава срока за получаване на оферти, както следва:

Краен срок за подаване на оферти – 16:30 часа на 18.11.2020 г.

Дата и час на отваряне на офертите – 19.11.2020 г. oт 11:00 часа.

Още информация вижте тук

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ