Информация за покана 03-04005-2015-01

Възложител "Пътнически превози"ЕООД Сливен
Уникален номер в АОП 9047707
  Адрес в АОП »
Описание Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ''Пътнически превози''ЕООД Сливен, по обособени позиции:
ОП №1: Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите
ОП №2:Задължителна застраховка „Злополука”на пътниците в обществения транспорт;
ОП № 3: Застраховка „Имущество” на активи на ''Пътнически превози'' ЕООД Сливен ;
ОП № 4: Групова рискова застраховка „Живот” на работници и служители в “Пътнически превози” ЕООД Сливен;
ОП № 5: Задължителна застраховка „Трудова злополука”на работници и служители в “Пътнически превози” ЕООД Сливен;
ОП № 6: Застраховка „Обща гражданска отговорност”
Дата на публикуване в профила на купувача 17.11.2015
Идентификационен номер на възложителя 03-04005-2015-01
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 30.11.2015г. 16:00ч.
Публично отваряне на офертите 01.12.2015г. 10:00ч.
Мястото на отваряне на офертите ''Пътнически превози'' ЕООД Сливен, административна сграда

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Публична покана  17.11.2015 
2. Документация  17.11.2015 
3. Образци  17.11.2015 
4. Проект на договор  17.11.2015 
5. Разяснение по чл.101б,ал.6 от ЗОП  20.11.2015 
6. Заповед класиране  08.12.2015 
7. Протоколи  08.12.2015 
8. Протокол3  09.12.2015 
9. ОП5 ДОГОВОР  22.12.2015 
10. ОП6 ДОГОВОР  22.12.2015 
11. ОП4 ДОГОВОР  22.12.2015 
12. ОП3 ДОГОВОР  22.12.2015 
13. ОП1 ДОГОВОР  22.12.2015 
14. Справки изплатени суми  21.01.2016 
15. Справки изплатени суми1  30.03.2016 
16. Справки изплатени суми2  03.06.2016