Информация за покана 03-04005-2014-001

Възложител ''Пътнически превози'' ЕООД Сливен
Уникален номер в АОП 9036832
  Адрес в АОП »
Описание Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на ''Пътнически превози''ЕООД Сливен, по обособени позиции:
ОП №1: Застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите
ОП №2:Задължителна застраховка „Злополука”на пътниците в обществения транспорт;
ОП № 3: Застраховка „Имущество” на активи на ''Пътнически превози'' ЕООД Сливен ;
ОП № 4: Групова рискова застраховка „Живот” на работници и служители в “Пътнически превози” ЕООД Сливен;
ОП № 5: Задължителна застраховка „Трудова злополука”на работници и служители в “Пътнически превози” ЕООД Сливен;
ОП № 6: Застраховка „Обща гражданска отговорност”
Дата на публикуване в профила на купувача 01.12.2014
Идентификационен номер на възложителя 03-04005-2014-001
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 10.12.2014г. 16:00ч.
Публично отваряне на офертите 11.12.2014г. 10:00ч.
Мястото на отваряне на офертите ''Пътнически превози'' ЕООД Сливен, административна сграда

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. ПОКАНА  01.12.2014 
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ  01.12.2014 
3. ОБРАЗЦИ  01.12.2014 
4. ПРОЕКТ НА ДОГОВОРИ  01.12.2014 
5. Заповед класиране  16.12.2014 
6. Протокол2  16.12.2014 
7. Протокол  16.12.2014 
8. Договор ОП3  08.01.2015 
9. Договор ОП5  08.01.2015 
10. Договор ОП1  09.01.2015 
11. Договор ОП2  09.01.2015 
12. Договор ОП6  09.01.2015 
13. Договор ОП4  09.01.2015 
14. Справки изплатени суми по ОП  22.01.2015 
15. Справки изплатени суми по ОП 2  27.02.2015 
16. Справки изплатени суми по ОП 3  26.03.2015 
17. Справки изплатени суми по ОП 4  02.06.2015 
18. Справки изплатени суми по ОП 5  11.08.2015 
19. Справки изплатени суми по ОП 6  14.10.2015 
20. Справки изплатени суми по ОП 7  11.11.2015 
21. Справки изплатени суми по ОП 8  19.01.2016